Sveiki atvykę į Registruok.lt vartotojo vadovą. Šio vadovo tikslas yra detaliai supažindinti vartotojus su registravimo sistemos funkcionalumais.

Atnaujintoje registravimo ir priėmimo į ugdymo įstaigas sistemoje veikia el. sutarčių pasirašymo funkcionalumas.

Jei priskirto ir patvirtinto prašymo įvertinimo, įstaiga sistemoje gali iš karto priimti vaiką / mokinį į įstaigą ir pakviesti registravusius asmenis sudaryti lankymo sutartį fiziniu būdu arba gali gali pakviesti sudaryti sutartį elektroniniu būdu.

Įstaigai išsiuntus kvietimą pasirašyti sutartį, prašymą pateikę asmenys (tėvai) apie tai būna informuojami el. pašto adresu. Prisijungus prie registravimo sistemos, tėvai turėtų spausti ant meniu punkto „Mano dokumentai“, kur jie naujame naršyklės skirtuke bus peradresuojami į naujai jiems sukurtą sistemos Mano dienynas paskyrą.

Prisijungus prie Mano dienynas sistemos, tėvai turėtų eiti į meniu punktą Dokumentai“ --> „Laukiantys parašo“. Šiame meniu punkte susiradus sutartį, dešiniajame viršutiniame sutarties blokelio kampe išsiskleisti sutarties veiksmų meniu bei spausti „Pasirašyti sutartį“. Tai atlikus, bus pakeltas sutarties pasirašymo langas, kuriame tėvai galės pasižymėti, su kuriais laukais sutinka, pasirinkti pasirašymo būdą (Smart-ID arba m. parašas) bei pasirašyti sutartį. Pasirašyta sutartis prie tėvų šalies įgys statusą „Pasirašyta“.

Tėvams pasirašius sutartį, beliks laukti, kol sutartį iš savo pusės pasirašys įstaigą ir tada priskirs vaiką / mokinį į įstaigos grupę / klasę. Apie šiuos įvykius tėvai bus informuoti el. paštu.

Tokiu atveju Jums arba reikėtų įsigyti vieną iš šių paslaugų, arba kreiptis į įstaigą bei tartis dėl fizinės sutarties sudarymo.

Šis terminas yra numatytas arba Jūsų savivaldybės priėmimo tvarkoje arba įstaigos priėmimo tvarkoje.

Laiku nepasirašius sutarties, įstaiga turės teisę atmesti Jūsų prašymą.