Sveiki atvykę į Registruok.lt vartotojo vadovą. Šio vadovo tikslas yra detaliai supažindinti vartotojus su registravimo sistemos funkcionalumais.

Po prašymo lankyti ugdymo įstaigas pateikimo, prašymas, su visa pateikta informacija, nukeliauja į savivaldybės duomenų bazę.

Tėvai gali peržiūrėti pateikto prašymo informaciją blokelyje, kuris susikuria puslapio meniu punkte „Pateikti prašymai“.

Jei prašyme nurodyta pageidaujama ugdymo įstaigos lankymo pradžios data yra einamaisiais metais, užregistruotas vaikas ar mokinys patenka į laukiančiųjų lankyti įstaigą eilę. Ši eilė nurodo, kurie laukiantys asmenys bus priimti į įstaigą anksčiau už kitus, jei ne visiems laukiantiesiems pakaks laisvų vietų.

Kiekvienas toks laukiantysis, visose prašyme nurodytose įstaigose, patenka į laukiančiųjų eilę ir įgyją vietą eilėje, kurią galima peržiūrėti pateikto prašymo blokelio skiltyje „Pageidaujamos lankyti įstaigos“.

Jei prašyme nurodyta pageidaujama ugdymo įstaigos lankymo pradžios data yra einamaisiais metais, užregistruotas vaikas ar mokinys patenka į laukiančiųjų lankyti įstaigą eilę.

Asmens vietą eilėje galima pasitikrinti meniu punkte „Pateikti prašymai“ esančio pateikto prašymo blokelio skiltyje „Pageidaujamos lankyti įstaigos“.

Šioje skiltyje ties kiekviena prašyme pasirinkta įstaiga, nurodyta, kelintoje eilės vietoje yra vaikas / mokinys, taip pat skaičius, nurodantis, kiek toje eilėje iš viso yra laukiančiųjų vaikų ar mokinių.

Laukiančiojo asmens vieta eilėje nėra pastovus dydis, situacija gal kasdien keistis.

Eilių sudarymo tvarka yra skirtinga kiekvienoje savivaldybėje. Su šia tvarka galite susipažinti puslapio meniu punkte „Informacija apie įstaigas“.

Tiesa, daugumoje savivaldybių vis vien yra atsižvelgiama į vaiko / mokinio gyvenamąją vietą, galiojančius pirmumo kriterijus bei prašymo pateikimo (registracijos) datą.

Greta vietos eilėje, meniu punkto „Pateikti prašymai“ blokeliuose galite stebėti ir patekimo į įstaigą prognozę pateiktą skliausteliuose.

Ši prognozė atsižvelgia į šiuo metu esančią situaciją laukiančiųjų eilėse, vaiko / mokinio vietą jose, prašyme pasirinktas įstaigas ir šiuo metu numatytas laisvas vietas. Ši prognozė, kaip ir laukiančiojo vieta eilėje, nėra galutinė ir gali kasdien pasikeisti.

Prognozė „(nepatenka)“ nurodo, kad šiuo metu laukiantysis pagal savo vietą eilėje nepatenka į numatytas laisvas vietas grupėse ar klasėse.

Prognozė „(patenka)“ nurodo, kad šiuo metu laukiantysis pagal savo vietą eilėje ir prašyme nurodytų įstaigų eiliškumą, šiuo metu patektų į nurodytos įstaigos laisvas vietas.

Prognozė „(patenka į kitą įstaigą)“ yra automatinė, jei aptinkama, kad laukiantysis šiuo metu jau patektų į kažkurią iš prašyme nurodytų įstaigų. Ši įstaiga, į kurią pagal prognozę patektų vaikas, gali keistis priklausomai nuo vaiko vietos eilėje kiekvienoje iš įstaigų.

Tikrindami asmens vietą laukiančiųjų eilėje, galite matyti pranešimą „Eilės generuojamos tik einamiems metams“.

Tai reiškia, kad laukiančiųjų eilės atitinkamiems ugdymo metams bus sugeneruotos tik tų metų sausio pirmąją dieną. Pvz., jei prašyme nurodyta pageidaujama ugdymo įstaigos lankymo pradžios data yra „2025-09-01“, tai eilės sugeneruotos ir vietos eilėje bus matomos tik nuo 2025-01-01.

Laukiančiųjų vaikų / mokinių eilės savivaldybės įstaigose yra pergeneruojamos kasdien, o taip pat ir po kiekvieno naujo savivaldybėje pateikto, paredaguoto ar pašalinto prašymo.

Tai reiškia, kad Jūsų užregistruoto asmens vieta laukiančiųjų eilėje gali pastoviai kisti. Po prašymo pateikimo, tikėtina, jog vieta gali po šiek tiek kristi ir to priežastis bus tai, kad pvz., į tą pačią įstaigą buvo pateikta naujų prašymų su aukštesniu prioritetiniu balu, kurie pastūmė Jūsų registruot prašymą eilėje žemyn.

Jei Jūsų pateikto prašymo pageidaujama lankymo pradžios data yra jau einamieji metai, t. y. jau yra formuojamos laukiančiųjų eilės, tada mes Jums kiekvieną savaitę atsiųsime laukiančiojo eilėje ataskaitą, kurioje papildomai informuosime apie laukiančiojo vietos eilėje bei patekimo į įstaigas prognozės pasikeitimus.

Šios ataskaitos siuntimo galite atsisakyti paskyros nustatymų meniu punkte „Pranešimų nustatymai“.