Sveiki atvykę į Registruok.lt vartotojo vadovą. Šio vadovo tikslas yra detaliai supažindinti vartotojus su registravimo sistemos funkcionalumais.

Atnaujintoje sistemos Registruok.lt versijoje, priėmimas į įstaigas yra vykdomas automatiškai suformuojamu būdu. Sistema pati atsižvelgia į kiekviename prašyme nurodytų įstaigų prioritetinį eiliškumą, laukiančiųjų eiles ir laisvų vietų skaičių bei galiausiai, kiekvienam vaikui / mokiniui pasiūlo geriausia galimą pasiūlymą. T. y. sistema leidžia vaiką pakviesti tik į tą įstaigą, kurią labiausiai pageidaujama lankyti, jei į ją pakliūnama pagal laisvas vietas.

Šis naujas priėmimo simuliavimas palengvina darbą už priėmimą atsakingiems savivaldybių administratoriams, padaro priėmimą sklandesniu ir užtikrina sąžiningumą bei lygias teises visiems eilėse laukiantiems vaikams ir mokiniams.

Savivaldybės administratoriui belieka prisijungti prie sistemos priėmimo tvarkaraštyje numatytą datą ir vienu mygtuko paspaudimu inicijuoti vaikų priskyrimo įstaigoms procesą. Šio proceso metu asmenys iš laukiančiųjų eilių yra priskiriami konkrečioms įstaigoms, registravusius asmenis (tėvus / globėjus) pasiekia informaciniai laiškai, o prašymo statusas keičiasi į „Laukiama tėvų patvirtinimo“.

Po savivaldybės inicijuoto asmenų priskyrimo į ugdymo įstaigas, juos registravusiems asmenims yra suteikiamas savivaldybės priėmimo tvarkoje numatytas dienų skaičius, per kurį reikia patvirtinti kvietimą lankyti įstaigą ir pateikti visus reikiamus dokumentus.

Jei savivaldybės tvarkoje numatytą datą nesulaukėte kvietimo lankyti įstaigą, gali būti, kad Jūsų registruotas asmuo nepateko į numatytas laisvas vietas.

Tiesa, gali būti, kad savivaldybė organizuoja kelis priėmimo etapus ir Jūs būsite pakviesti kita data. Dėl šios informacijos, reikėtų teirautis savivaldybės švietimo skyriaus atstovų, kurie yra atsakingi už vaikų priskyrimą įstaigoms.

Jei Jūs negavote kvietimo lankyti įstaigą tais metais, kuriais buvote nurodę pageidaujamą ugdymo įstaigos lankymo pradžios datą, Jūsų prašymas automatiškai persikels į laukiančiųjų eiles lankyti kitiems kalendoriniams metams.

Taip pat gali būti, kad Jūs gavote kvietimą, bet šis dėl tam tikrų užduočių nepasiekė Jūsų el. pašto dėžutės. Pasitikrinkite prašymo statusą prisijungę prie Registruok.lt sistemos.

Atnaujintoje sistemos Registruok.lt versijoje, priėmimas į įstaigas yra vykdomas automatiškai suformuojamu būdu. Sistema pati atsižvelgia į kiekviename prašyme nurodytų įstaigų prioritetinį eiliškumą, laukiančiųjų eiles ir laisvų vietų skaičių bei galiausiai, kiekvienam vaikui / mokiniui pasiūlo geriausia galimą pasiūlymą. T. y. sistema leidžia vaiką pakviesti tik į tą įstaigą, kurią labiausiai pageidaujama lankyti, jei į ją pakliūnama pagal laisvas vietas.

Taigi, net jei asmuo teoriškai galėtų patekti į daugiau nei vieną įstaigą, jis kviečiamas iš jų į tą, kuri prašyme buvo nurodyta su aukštesniu prioritetiniu numeriu. Taip vienu priėmimo etapu galima pakviesti daugiau vaikų / mokinių.

Gavus kvietimą lankyti įstaigą, prašymą pateikusiems tėvams ar globėjams yra suteikiamas ribotas dienų skaičius, per kurį jie turi patvirtinti kvietimą lankyti įstaigą ir pateikti prašomus dokumentus.

Šis suteikiamas dienų skaičius yra skirtingas kiekvienoje savivaldybėje. Jį galite rasti savivaldybės numatytoje priėmimo į įstaigas tvarkoje. Taip pat šis laikas nurodomas ir laiške, kuris siunčiamas tėvams kartu su kvietimu lankyti įstaigą. Galiausiai, šis likęs laikas ir griežta data, iki kurios reikia patvirtinti kvietimą, yra nurodyta ir prašymo blokelyje meniu punkte „Laukiantys Jūsų patvirtinimo“.

Laiku nepatvirtinus kvietimo lankyti įstaigą, kvietimas bei visas prašymas bus anuliuojamas. Jei norite lankyti įstaigą, bet negalite patvirtinti kvietimo patys, susisiekite su tos įstaigos administracija.

Jeigu pageidaujate, galite atmesti kvietimą lankyti įstaigą ir sugrąžinti savo prašymą į laukiančiųjų eilę laukti vietos į kitas įstaigas.

Tokiu atveju, Jums reikia per nustatytą kvietimo patvirtinimui terminą, meniu punkte „Laukiantys Jūsų patvirtinimo“ prie prašymo blokelio spausti mygtuką „Patvirtinti kvietimą“ ir pasirodžiusiame lange spausti raudoną mygtuką „Atmesti“.

Norėdami patvirtinti kvietimą lankyti įstaigą, turite per duotą terminą sistemos meniu punkte „Laukiantys Jūsų patvirtinimo“ paspausti ant prašymo blokelio esančio mygtuko „Patvirtinti kvietimą“. Tada, atsidariusiame lange įkelkite prašomus dokumentus ir spauskite „Patvirtinti“.

Po to, kai patvirtinsite kvietimą lankyti įstaigą, Jūsų prašymo blokelis sistemoje vėl atsidurs meniu punkte „Pateikti prašymai“. Prašymo statusas čia bus nurodytas „Laukiama įstaigos patvirtinimo“.

Šiame etape Jums nieko nereikia daryti. Jūsų patvirtintą kvietimą lankyti įstaigą ir viso prašyme pateiktą informaciją peržiūrės ir įvertins ugdymo įstaigos priėmimo komisija. Po kurio laiko būsite informuoti, ar prašymą įstaigą patenkino. Jei taip, būsite pakviesti gyvai arba elektroniniu būdu pasirašyti įstaigos lankymo sutartį.