Sveiki atvykę į Registruok.lt vartotojo vadovą. Šio vadovo tikslas yra detaliai supažindinti vartotojus su registravimo sistemos funkcionalumais.

Norėdami pateikti prašymą keisti įstaigą, prisijunkite prie vartotojo paskyros, meniu punkte „Lankantys įstaigas“ raskite lankančio vaiko blokelį, jo kampe spustelėkite „Daugiau veiksmų“ ikonėlę ir tada „Keisti įstaigą“. Jei nurodytame meniu punkte nerandate asmens, kuriam norima pakeisti lankomą įstaigą blokelio, įstaigos keitimą galite inicijuoti ir meniu punkte „Nauja registracija“. Jei vaikas gali būti registruojamas įstaigos keitimui, tai čia rasite šio vaiko kortelę. Jei ir čia nematote kortelės, pamėginkite ranka suvesti vaiko duomenis.

Sistemoje vienam asmeniui galite pateikti tik vieną įstaigos keitimo prašymą. Toks prašymas pildomas taip pat, kaip ir naujos registracijos prašymas. T. y. reikia pasirinkti įstaigas, kurias pageidaujate lankyti, tada sužymėti registruojamam asmeniui galiojančius pirmumo kriterijus bei pateikti kitą informaciją. Pateiktas įstaigos keitimo prašymas blokelio forma bus matomas meniu punkte „Pateikti prašymai“. Prašymas keisti įstaigą yra lygiavertis naujos registracijos (kai dar nelankoma jokia įstaiga) prašymui.

Pateikus įstaigos keitimo prašymą vis dar galėsite lankyti dabartinę įstaigą. Ši įstaiga negaus informacijos apie pateiktą įstaigos keitimo adresą ir įstaiga bus pilnai keičiama tik tada, kai užregistruotas asmuo bus priimtas į naują įstaigą. Reiškia, įstaigą fiziškai reikės pakeisti tik po to, kai bus pasirašyta sutartis su nauja įstaiga.

Pateikus įstaigos keitimo prašymą vis dar galėsite lankyti dabartinę įstaigą. Iki kol pasirašysite sutartį su kita įstaiga, pirminė įstaiga nebus informuojama apie Jūsų ketinimą keisti įstaigą.

Įstaigos keitimo procese, kvietimas lankyti naują įstaigą yra identiškas tam, kuris būna siunčiamas naujos registracijos (kai nelankoma jokia įstaiga) atveju. Savivaldybės administratoriui priskyrus asmenį į įstaigą, per ribotą laiką prašymą pateikę asmenys (tėvai) bus el. paštu informuojami, jog jų užregistruotas asmuo yra kviečiamas lankyti lankyti įstaigą ir jie per ribotą dienų skaičių turės patvirtinti kvietimą lankyti įstaigą.

Patvirtinus kvietimą lankyti įstaigą, prašymą vertina įstaigos priėmimo komisija ir po šio vertinimo Jūs būsite informuoti el. paštu jei būsite kviečiami pasirašyti su nauja įstaiga sutartį arba jei Jūsų prašymas buvo atmestas.

Šis straipsnis aktualus tų savivaldybių gyventojams, kurios mūsų sistemoje turi aktyvius tiek ikimokyklinio, tiek bendrojo ugdymo modulius. Šiuo metu tokios savivaldybės yra: -

Jei norite vaiką, kuris šiuo metu dar tebesimoko pagal ikimokyklinio ugdymo programą, perrašyti nuo tam tikros datos lankyti bendrojo ugdymo įstaigą (1 klasę), tai galite atlikti per mūsų sistemą. Tiesa, tokiu atveju prašymo nereikia pateikti kaip įstaigos keitimo prašymo. Jums tiesiog reikia pateikti naują prašymą bendrojo ugdymo moduliui. Tai atlikite meniu punkte „Nauja registracija“ lange pasirinkę bendrąjį ugdymą ir po to užpildę prašymo formą.