Sveiki atvykę į Manodienynas.lt vartotojo vadovą. Šio vadovo tikslas yra detaliai supažindinti vartotojus su Manodienynas.lt sistemos funkcionalumais.

Suvestinės: 

 • Ataskaita pagal grupę,
 • Ataskaita pagal klasę ir dalyką,
 • Ataskaita pagal mokinį,
 • Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė,
 • Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė pradinėms klasėms,
 • Mokyklos pažangumas,
 • Pažangumo-lankomumo ataskaita,
 • Vidurkių ataskaita,
 • Mokinių pasiekimų ir lankomumo suvestinė.

Lankomumo ataskaitos:

 • Detalus klasės lankomumas pagal dienas,
 • Grupių lankomumo ataskaita,
 • Lankomumo ataskaita,
 • Lankomumo ataskaita pagal grupę,
 • Metinė lankomumo suvestinė,
 • Mokinių, praleidusių tam tikrą procentą pamokų, ataskaita,
 • Mokyklos lankomumo ataskaita pagal klases,
 • Mokyklos lankomumo ataskaita pagal koncentrus.

Informacinio pobūdžio:

 • Egzaminų informacija,
 • Kita veikla,
 • Klasės vadovo veikla,
 • Mokinio individualios pažangos lapas,
 • Mokinių individualūs planai pagal klasę,
 • Mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų ataskaita Mokinių registrui,
 • Pagrindinio ugdymo mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų ataskaita Mokinių registrui,
 • Vidurinio ugdymo mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų ataskaita Mokinių registrui,
 • Fizinio lavinimo pasiekimų rezultatų ataskaita Mokinių registrui,
 • Mokinių lankomų mokymo įstaigų ataskaita,
 • Mokinių lankomų mokymo įstaigų lankomumo ataskaita,
 • Mokinių pagyrimų ir pastabų ataskaita,
 • Mokinių skaičius grupėse,
 • Mokinių sveikatos duomenys pagal grupę,
 • Mokytojo pravestų pamokų ataskaita,
 • Mokytojų informacija,
 • Mokytojų pavadavimai,
 • Integruotų pamokų suvestinė,
 • Pridėtinės vertės ataskaita,
 • Prisijungimų ataskaita,
 • Saugaus elgesio ir kiti instruktažai,
 • Tėvų ir mokinių informacija,
 • Visi mokyklos vartotojai.

Ataskaitų kiekis yra skirtingas atsižvelgiant į vartotojo rolę.

Šioje skiltyje galima sugeneruoti pagrindines mokyklos ataskaitas:

 • Ataskaita pagal grupę;
 • Ataskaita pagal grupę profesinėms;
 • Ataskaita pagal klasę ir dalyką;
 • Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė;
 • Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė pradinėms klasėms;
 • Mokinių pasiekimų ir lankomumo suvestinė;
 • Pridėtinės vertės ataskaita.

Rekomenduojama sugeneruoti visas ataskaitas mokslo metų pabaigoje ir išsisaugoti išorinėje laikmenoje.  Ataskaitos generuojamos visoms klasėms iš karto, tad nereikia generuotis atskirai po vieną. Užsakius automatinį generavimą jos bus sugeneruotos artimiausią naktį ir jau sekančią dieną galėsite jas parsisiųsti. Norėdami užsakyti, pažymėkite varneles ties norimomis ataskaitomis ir spauskite „Užsakyti“.

Šioje skiltyje galima peržiūrėti visų klasių praleistas pamokas arba vėlavimus į pamokas už pasirinktą laikotarpį.

Šioje skiltyje galima matyti paskutinius mokyklos darbuotojų prisijungimus prie dienyno sistemos.

Šioje skiltyje galima peržiūrėti atliktų veiksmų istoriją už pasirinktą periodą, pagal tam tikrų veiksmų grupę. Pasirinkus norimus filtrus yra matoma veiksmo data ir laikas, vartotojas, jo IP adresas ir konkretus veiksmas. Norimą informaciją iš šios skilties galima atsisiųsti excel failo formatu.