Sveiki atvykę į Manodienynas.lt vartotojo vadovą. Šio vadovo tikslas yra detaliai supažindinti vartotojus su Manodienynas.lt sistemos funkcionalumais.

Šioje skiltyje reikia pildyti pagrindinius duomenis apie mokyklą:

  • Bendra informacija – adresas, telefonas, mokyklos tipas, savivaldybė, įstaigos kodas.
  • Finansinės informacijos – VAISIS mokėtojo kodas, PVM mokėtojo kodas, Mokyklos sąskaita.
  • Administracijos vartotojai – priskiriamas mokyklos direktorius, pavaduotojas, sistemos administratorius bei kiti administracijos darbuotojai.
  • Kiti vartotojai – savivaldybės darbuotojai, raštinės darbuotojai, valgyklos darbuotojai, budėtojai, etatiniai darbuotojai.

Šioje skiltyje matomos visos mokykloje esančios klasės ir jų tvarkaraščiai. Klases sukurti turi sistemų administratorius.

Kuriant naują klasę, reikia įrašyti klasės numerį, nurodyti kaip klasė mokosi (pusmečiais/trimestrais), nurodyti klasės vadovą, skyrių, klasės tipą, klasės ugdymo programą ir pamainą.

Klasės kūrimo/redagavimo lange, apačioje, rodomi mokiniai, kurie nėra priskirti jokioms klasėms, tad klasės kūrimo atveju, reikia pažymėti visus tos klasės mokinius ir paspausti „Priskirti mokinius”.

Taip pat šioje skiltyje galite sukurti ir redaguoti mokyklos skyrius. Spaudžiate „Sukurti/redaguoti mokyklos skyrių”, įrašote skyriaus pavadinimą, sutrumpintą skyriaus pavadinimą ir spaudžiate „Išsaugoti”.

SVARBU! Jei duomenis importuojate iš Mokinių registro įvedamas skyriaus kodas turi atitikti Mokinių registro priskirtą kodą.

Šioje skiltyje galima sukurti naujus ir matyti/koreguoti jau sukurtus mokytojus bei išsiųsti jiems kvietimą prisijungti prie sistemos.

Šioje skiltyje galima sukurti naujus ir matyti/koreguoti jau sukurtus mokinius bei išsiųsti jiems kvietimą prisijungti prie sistemos.

Kaip sukurti mokinį:

Spauskite "E. dienynas", tuomet "Mokinių duomenys", patikrinkite, ar sąraše tokio mokinio nėra ir jeigu nėra, spauskite "Pridėti naują mokinį", įveskite vardą ir pavardę, jei mokinys neturi savo tikro el. pašto adreso - el. pašto adreso įvesti nebūtina, tuomet įveskite likusią mokinio informaciją ir spauskite "Sukurti".

Sukūrus mokinį, pačioje apačioje galėsite jam priskirti tėvus: iš sąrašo pasirinkite tėvą, kurį norite priskirti ir spauskite "Pridėti". Priskiriamų tėvų skaičius - neribojamas.

Sukūrus mokinį, galėsite redaguoti ir jo informacija: susiraskite mokinį "Mokinių duomenys" sąraše ir spauskite pieštuko ikoną.

Klasės vadovas taip pat gali patikrinti mokinio tvarkaraštį: suraskite mokinį "Mokinių duomenys" sąraše ir spauskite kalendoriaus ikoną šalia klasės pavadinimo.

Pastaba: mokiniui negalima priskirti el. pašto adreso, kuriuo yra registruotas tėvas.

Šioje skiltyje galima sukurti naujus ir matyti/koreguoti jau sukurtus tėvus bei išsiųsti jiems kvietimą prisijungti prie sistemos.

Kaip sukurti tėvą:

Spauskite "E. dienynas", tuomet "Tėvų duomenys", patikrinkite, ar sąraše tokio tėvo nėra ir jeigu nėra, spauskite "Pridėti naują tėvą", įveskite vardą ir pavardę, tikrą el. pašto adresą ir spauskite "Sukurti". Sukūrus tėvą, pačioje apačioje galėsite jam priskirti mokinį/mokinius: iš sąrašo pasirinkite mokinį, kurį norite priskirti ir spauskite "Pridėti". Priskiriamų mokinių skaičius - neribojamas.

Sukūrus vartotoją, pakvietimas jam išsiunčiamas automatiškai į nurodytą el. paštą. Vartotojas turi paspausti nuorodą ir susikurti savo slaptažodį. Sukūrus tėvą, galėsite redaguoti ir jo informacija: susiraskite tėvą "Tėvų duomenys" sąraše ir spauskite pieštuko ikoną, šiuo veiksmu galėsite pakeisti tėvo pavardę, el. pašto adresą, pridėti, atskirti mokinį, redaguoti kitą įvestą informaciją. Taip pat, šioje skiltyje galėsite matyti, kada tėvas buvo prisijungęs paskutinį kartą bei išsiųsti jam naują pakvietimą prisijungti, jei tėvas susidurtų su problema, jog po kurio laiko nepavyksta prisijungti.

SVARBU! Tėvui negalima priskirti el. pašto adreso, kuriuo yra registruotas mokinys.

Pastaba: Jeigu tėvui nepavyksta pridėti el. pašto adreso, paspaudus "Pridėti naują tėvą/globėją", įveskite tik vardą ir pavardę, spauskite "Sukurti", priskirkite vaiką/vaikus, tuomet spauskite "Grįžti į tėvų/globėjų sąrašą", sąraše susiraskite tėvą, jo el. pašto adresą įveskite į baltą laukelį šalia tėvo vardo ir pavardės, spauskite "Siųsti pakvietimą".

Šioje skiltyje (jei pedagogai nekuria patys) turite sukurti mokomųjų dalykų grupes arba koreguoti jau sukurtas. Rekomenduojame iš anksto susikurti teisingas grupes, kad vėliau, metų eigoje, nereikėtų koreguoti.

Norint sukurti naują grupę, spaudžiame „Kurti naują grupę“.

Dalyko skiltyje išsirenkate dalyko pavadinimą. Papildomai galima prirašyti srautinės grupės pavadinimą ir pastabas apie grupę.

Jeigu pasirinktas dalykas turi atšakas, tuomet atsiras papildoma skiltis, kurioje pasirinksite dalyko atšaką. Jeigu nerandate mokomojo dalyko reikiamos atšakos, tuomet skiltyje „M-klos nustatymai” - „Dalykų kūrimas” reikia sukurti reikiamą atšaką.

Reikia nurodyti kursą, vertinimo tipą, ugdymo tipą, mokytojo savaitinių pamokų skaičių.

Jeigu grupė pusmečių/trimestrų pabaigoje turi egzaminus, pažymėkite varnelę ties šiuo punktu.

Jeigu mokomąjį dalyką dėsto ir pažymius rašo vienas ar keli mokytojai, tuomet laukelio „skaičiuoti vidurkius" pasirinkimą palikite „Pagal dalyką" bus skaičiuojamas bendras vidurkis, kitu atveju, jeigu mokomąjį dalyką dėsto du ar daugiau mokytojų, ir norite, kad  mokomajame dalyke vidurkiai ir pažymiai būtų skaičiuojami kiekvienam mokytojui atskirai, tuomet pasirinkite „Pagal grupę".

Spaudžiate „Toliau“, tuomet pasirenkate klasę ir pažymite mokinius, kurie mokysis kuriamo dalyko. Prie mokinių galite pasirinkti mokymosi programą. Pagal nutylėjimą parenkama bendroji programa.

Šioje skiltyje yra visų mokyklos mokytojų dienynai. Norint peržiūrėti dienyną, iš sąrašo paspaudžiate ant norimo mokytojo ir tuomet pasirenkate konkrečios grupės dienyną.

Šioje skiltyje galite peržiūrėti visų mokytojų sukurtus teminius ugdymo planus.

Šioje skiltyje galite peržiūrėti visų mokyklos mokinių pažymių knygeles. Iš sąrašo išsirenkate klasę,  viršuje, iš pasirenkamo sąrašo, išsirenkate norimą tos klasės mokinį bei periodą, už kurį norite matyti duomenis.