რატომ Diaryium?

თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ სკოლის კოლექტივის ყველა წევრს, თანაკლასელებს და სხვა პირებს.  

Improves the learning school process through easy to use tools. "Mano dienynas" makes it easy to teach, to learn and to spread the information in the most effective way.

Our community keeps on growing and expanding internationally. "Mano dienynas" will be able to connect  teachers, parents and students from any part of the world.

Anyone with basic computer and email knowledge can start using "Mano dienynas" .

"Mano dienynas" is available to all smart phones with Android and Apple OS. With mobile push notifications parents will be instantly informed about the important matters.

"Mano dienynas" satisfies all modern web security standards, so you can trust all your data to us.  System administrators can change the rights to each user to access different  data.

Mobile apps for Android and iOS
Diary on your phone - stay informed
Download mobile application to your mobile phone
Try also the additional Diaryium Plus functionalities